pakowanie na maszynach rolowych termoformujących 2018-01-07T17:39:20+01:00

Pakowanie na maszynach rolowych termoformujących

Technologia umożliwiająca wysokowydajne pakowanie produktów spożywczych w próżni lub modyfikowanej atmosferze gazowej, pozwalająca również na pakowanie produktów delikatnych i miękkich w opakowaniach uformowanych w trakcie procesu pakowania.

Urządzenia pakujące wytwarzają opakowania z dwóch warstw foli: dolnej – grubszej, która jest poddawana kształtowaniu pod wpływem ciśnienia oraz temperatury i stanowi spód opakowania, oraz górnej, która zamyka opakowanie. Podgrzanie folii powoduje jej uplastycznienie a po nadaniu właściwego kształtu, następuje jego utrwalenie. Na uformowanych z folii tackach, ręcznie lub maszynowo jest układana porcjowana żywność, po czym opakowanie trafia do tunelu zgrzewającego, w którym następuje odprowadzenie powietrza, ewentualne doprowadzenie modyfikowanej mieszaniny gazów oraz zgrzanie warstw. Ciąg połączonych ze sobą paczek rozcina się poprzecznie oraz wzdłużnie, dzieląc na pojedyncze opakowania.

Wydajność maszyn termoformujących określana jest liczbą cykli/min – ilość opakowań na cykl jest zależna od wielkości porcji pakowanego produktu i powierzchni roboczej, która wynika z szerokości rolki oraz długości skoku. Dodatkowym parametrem jest wydajność pompy próżniowej, w przypadku maszyn przemysłowych, najczęściej zawiera się w przedziale 100-1000m3/h.

Pakowanie na maszynach rolowych termoformujących jest powszechnie stosowane w zakładach przetwórstwa żywności (mięso, ryby, sery, warzywa, sałatki) oraz w sektorach niezwiązanych z produkcją spożywczą (narzędzia medyczne, produkty farmakologiczne, wyroby elektroniczne).

Dzięki procesowi termoformowania możliwe jest lepsze zabezpieczenie produktu przed uszkodzeniem lub zniekształceniem oraz jego atrakcyjna prezentacja. Stosując górną warstwę typu SKIN, możliwe jest uzyskanie efektu ścisłego przylegania do produktu, co podkreśla jego formę i wygląd i zapobiega wyciekaniu soków. Odbiorca maszyny termoformującej ma możliwość wyboru indywidualnie zaprojektowanego kształtu opakowania, podkreślającego walory produktu i identyfikującego producenta np. przez wytłoczenie logo.

schemat scandi 80kopiablue4

Schemat pakowania na maszynie rolowej SCANDIVAC