sterylizacja powierzchni 2018-01-07T17:39:22+01:00

FB-System

ZASTOSOWANIE

SYSTEM FB został zaprojektowany i opracowany specjalnie z myślą o sterylizacji taśm do rozbioru i przenośników w trybie ciągłym. Ze względu na kontakt produktów z taśmą, ale także z powietrzem otoczenia i dotyk pracowników przez cały czas narażone są one na niepożądane skażenie drobnoustrojami. Już pół godziny po myciu liczba bakterii na i w pobliżu taśm do rozbioru i przenośników może wzrosnąć milion razy. Skutek jest taki, że przy obróbce kolejnych produktów siłą rzeczy dochodzi do zanieczyszczenia bakteriologicznego.

SYSTEM FB zabija niepożądane drobnoustroje w sposób niezawodny i zapobiega ich namnażaniu się. Dzięki pełnemu zabezpieczeniu przed promieniowaniem UV urządzenie można wykorzystywać bez szkodliwego wpływu dla pracowników również bezpośrednio na stanowisku pracy. Instaluje się je pod taśmą, tak więc przy każdym obrocie ma miejsce niezawodna i ciągła sterylizacja. Dzięki temu, że urządzenie jest wodoszczelne, przy myciu nie trzeba go demontować.

BUDOWA

Wysokiej jakości szlachetna stal nierdzewna i bardzo wysoka jakość powierzchni spełniają nawet najwyższe wymagania odnośnie higieny. Promienniki UV są zintegrowane z wodoszczelną obudową – w wodoszczelnej skrzynce rozdzielczej znalazł się oczywiście także elektroniczny układ sterujący. STERILSYSTEMS dostosowuje wymiary obudów dokładnie do szerokości taśm, a moc do szybkości przesuwu taśmy. Dzięki swojej wyjątkowo dużej trwałości system FB jest ekonomiczny w zastosowaniu, a wymiana promiennika jest naprawdę łatwa i można ją przeprowadzić samemu bez ponoszenia dodatkowych kosztów serwisowania. A na życzenie SYSTEM FB może zostać wyposażony w niezawodną osłonę antyrozpryskową.

DANE TECHNICZNE

Typ FB 200 | 300 | 400 | 500
800 | 1000 | 1200
Wymiary 225 | 325 | 425 | 525
835 | 1025 | 1225
wymiar na zamówienie
Materiał obudowy stal szlachetna
Promiennik wysokowydajny promiennik UV
Częstotliwość wymiany promiennika 12 000 – 14 000 godzin
Kabel instalacyjny 1,5 m
Napięcie 230 V ± 10 % 50..60 Hz
Wartość przyłączeniowa 30 – 120 W
Moc na zamówienie
Znak certyfi kacji CE

AR500 | 920

ZASTOSOWANIE

Urządzenia te zostały opracowane specjalnie z myślą o sterylizacji powietrza i powierzchni w pomieszczeniach bez możliwości przebywania tam osób w trakcie pracy tych urządzeń. Powierzchnie maszyn, powierzchnie robocze, powietrze są przy pomocy światła UV oczyszczane z niepożądanych bakterii, wirusów, drożdży i zarodników pleśni. Poza godzinami pracy całkowicie wysterylizowane może zostać także powietrze w pomieszczeniach, w których znajdują się stanowiska produkcyjne i przetwórcze.

Ze względu na swoje możliwości zastosowania urządzenia do sterylizacji powietrza i powierzchni AR500 i AR920 nie posiadają osłony. Dlatego też należy przestrzegać przepisów dotyczących ochrony przed promieniowaniem UV. Montaż podobnie jak w przypadku wszystkich innych urządzeń STERILSYSTEMS jest prosty – bez względu na to, czy pod sufi tem, na ścianie czy też bezpośrednio nad sterylizowaną powierzchnią.

BUDOWA

Wysokiej jakości szlachetna stal nierdzewna i bardzo wysoka jakość powierzchni spełniają nawet najwyższe wymagania odnośnie higieny. Dostosowany do danego modelu elektroniczny układ sterujący jest zintegrowany z wodoszczelną obudową – wodoszczelnym złączem śrubowym podłączony jest oczywiście także przewód doprowadzający. Wynosząca 16 000 godzin trwałość promiennika UV jest równoznaczna ze stałą dużą wydajnością sterylizacji. Promiennik można łatwo wymienić poprzez gniazdo wtykowe – bez dodatkowych nakładów lub kosztów serwisowania. Istnieje możliwość wyposażenia promienników w osłonę antyrozpryskową, a w przypadku, gdy konieczna lub pożądana okaże się dodatkowa neutralizacja zapachów, oba modele mogą zostać wyposażone w odpowiednie promienniki.

DANE TECHNICZNE

Typ AR 500 | AR 920
Wymiary 500 x 50 x 85 mm
920 x 50 x 85 mm
Materiał obudowy stal szlachetna
Promiennik wysokowydajny promiennik UV
Częstotliwość wymiany promiennika do 16 000 godzin
Kabel instalacyjny 1,5 m zlany z wtyczką
Napięcie 230 V 50-60 Hz
Moc 20 | 40 W
Masa 1,4 | 2,6 kg
Znak certyfikacji CE

RAYPANEL

ZASTOSOWANIE

Poprzez dezynfekcję światłem ultrafioletowym przemysł ma do dyspozycji skuteczny, naturalny, wolny od chemii i nieskomplikowany proces. Dzięki systemowi RAYPANEL gwarantowane są powierzchnie wolne od mikroorganizmów, co z kolei zapewnia wyże bezpieczeństwo jakości produktów. Nasze moduły spełniają tą rolę szczególnie dobrze ze względu na wyjątkowo wysoki poziom wydajności i niezawodności, w celu wysokowydajnej sterylizacji w krótkim czasie powierzchni takich jak: opakowania, zamknięcia, kubki.

Dzięki produktowi firmy STERILSYSTEMS GmbH przemysł ma do dyspozycji technologię UVC o wysokiej wydajności. Sprawność urządzenia wynosi do 99,9% w przeciągu 1-2 sekund ( zdjęcie uzależnione od modelu) umożliwia zastosowanie również maszyn o bardzo dużej szybkości. Dostępna w różnych modułach wielkościowych dla różnych szerokości taśmy roboczej.

BUDOWA

Urządzenie sterylizacji UVC jest wykonane ze stali szlachetnej zabezpieczone przed wodą zbudowane modułowo w celu prostej integracji z systemami napełniającymi, pakującymi i zamykającymi. W celu zapewnienia stabilnych warunków termicznych oraz maksymalizacji wydajności obudowa jest chłodzona powietrzem. Przemyślany system reflektorów zapewnia maksymalna wydajność UVC na sterylizowanej powierzchni.

Promienniki wyposażone są w automatyczny system kontroli z kontaktem meldunku błędów. Opcjonalnie promienniki UVC wyposażane są w regulatory mocy. W stosunku do materiałów wrażliwych wysoka wydajność promieniowania jest minimalizowana w najkrótszym czasie dzięki specjalnemu systemowi.

DANE TECHNICZNE (POBIERZ TABELĘ)

 ME3

ZASTOSOWANIE

Te specjalne urządzenia zostały opracowane przez firmę STERILSYSTEMS z myślą o sterylizacji noży w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie. Sterylizacja powierzchni noży w wielu obszarach zastosowania: artykuły spożywcze, produkcja, pakowanie i przetwórstwo, rozbiór, ale także krajalnie i laboratoria. Dzięki całkowitej osłonie pracownicy w żadnym stopniu nie są narażeni na promieniowanie urządzeń. Rezultat: sukcesywne oczyszczanie powierzchni noży z niepożądanych bakterii, wirusów, drożdży i zarodników pleśni o współczynniku skuteczności wynoszącym 99,99 procent.

BUDOWA

Wysokiej jakości szlachetna stal nierdzewna odporna na działanie kwasów i zasad i bardzo wysoka jakość powierzchni spełniają nawet najwyższe wymagania odnośnie higieny.

DANE TECHNICZNE

Typ ME3
Wymiary 170 x 450 mm
Materiał obudowy stal szlachetna, prowadnice z tworzywa sztucznego
Promiennik wysokowydajny promiennik UV
Kabel instalacyjny 1,5 m zlany z wtyczką
Napięcie 230 V ± 10% 50..60 Hz
Wartość przyłączeniowa 20 W
Masa 3,5 kg
Znak certyfikacji CE

MES10

ZASTOSOWANIE

Specjalnie do sterylizacji noży oraz narzędzi higienicznych zostało wynalezione to urządzenie. Powoduje ono skuteczna sterylizację powierzchni noży stosowanych w wielu obszarach: lady sklepowe, produkcja środków spożywczych i laboratoria. Zupełnie nieszkodliwa dla pracowników ze względu na całkowita zabudowę. Efekt: sukcesywna i rzetelna dezynfekcja powierzchni noży i narzędzi z niepożądanych mikroorganizmów, wirusów, drożdży i pleśni ze skutecznością sięgającą do 99,99%.

Noże po umyciu są wkładane w specjalny uchwyt. Wyłącznik czasowy ma zakres 0-120 minut. Czas sterylizacji noży to około 60-90 minut.

BUDOWA

Wysokowartościowa, nierdzewna stal szlachetna oraz wysokojakościowe materiały wykończeniowe spełniają najwyższe wymogi higieniczne.

Promiennik UVC wraz z elektroniką są zintegrowane w obudowie. Niezwykle długa żywotność promiennika UVC wpływa niewątpliwie na ekonomiczność jego stosowania, a jego wymiana jest nieskomplikowana, możliwa do wykonania we własnym zakresie bez dodatkowych kosztów serwisowych.

DANE TECHNICZNE

Typ MES10
Ilość noży 10 sztuk
Wymiary 600x310x125 mm
Materiał obudowy Stal szlachetna
Promiennik UVC energooszczędny 9000n ha
Moc 15 W
Napięcie 230 V ± 10% 50..60 Hz
Waga 5,3 kg
Symbol kontrolny CE

DE400

ZASTOSOWANIE

Te specjalne urządzenia zostały opracowane przez fi rmę STERILSYSTEMS z myślą o sterylizacji powierzchni produktów w osłonkach lub opakowaniach przeznaczonych do dalszej obróbki. Przy osiadaniu wilgoci z otoczenia, zdejmowaniu osłonek lub opakowań dochodzi do przenoszenia drobnoustrojów na produkty. Najlepszą metodą eliminacji tego procesu jest naświetlanie promieniami UV.

Powierzchnia produktów jest sucha i zdezynfekowana bez udziału chemii czy wysokiej temperatury. Produkty układane są na taśmie i automatycznie przesuwane przez jednostkę naświetlającą. Odpowiednia wydajność zgodnie z zapotrzebowaniem jest zagwarantowana na etapie indywidualnych rozwiązań konstrukcyjnych.

BUDOWA

Wysokiej jakości szlachetna stal nierdzewna odporna na działanie kwasów i zasad i bardzo wysoka jakość powierzchni spełniają nawet najwyższe wymagania odnośnie higieny. Wyjątkowo cichobieżna taśma transportowa nie powoduje hałasu Elektroniczny układ sterujący jest zintegrowany z wodoszczelną obudową. Wynosząca 14 000 godzin trwałość jest równoznaczna ze stałą dużą wydajnością sterylizacji. Promiennik można łatwo wymienić poprzez gniazdo gwintowe – bez dodatkowych nakładów lub kosztów serwisowania. To dlatego urządzenia STERILSYSTEMS są takie ekonomiczne. Promienniki UV są wyposażone w osłonę antyrozpryskową.

DANE TECHNICZNE

Typ DE 400
Wymiary 3000 x 500 x 1200 mm
Materiał obudowy stal szlachetna V2A
Promiennik wysokowydajny promiennik UV
Częstotliwość wymiany promiennika 14 000 godzin
Napięcie 230 V ± 10% 50..60 Hz
Taśma transportowa tworzywo sztuczne lub stal
Wartość przyłączeniowa 1,2 kW
Masa 100 kg
Znak certyfi kacji CE