sterylizacja powietrza 2018-01-07T17:39:21+01:00

Sterylizacja UVC powietrza

Drobnoustroje zalegające w instalacjach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, a także doprowadzane z zewnątrz wraz ze świeżym powietrzem, są rozprowadzane po pomieszczeniach technologicznych i roboczych. Konsekwencją jest obniżenie jakości i skrócenie terminu przydatności wytwarzanych produktów oraz negatywny wpływ na stan zdrowia pracowników. Powietrze przepływa przez urządzenie sterylizujące, a wytwarzana dawka UV zapewnia bezpieczne oczyszczenie z niepożądanych bakterii, wirusów, drożdży i zarodników pleśni. Zapobiega się ich namnażaniu – współczynnik skuteczności wynosi nawet do 99,99 procent. Sterylizacja powietrza pomieszczeń jest stosowana w wielu obszarach: produkcja, pakowanie i przetwórstwo, rozbiór, magazynowanie artykułów spożywczych, również krajalnie i laboratoria.

PF512PN

ZASTOSOWANIE

Skuteczna sterylizacja powietrza pomieszczenia, gdy za ruch powietrza odpowiedzialne są np. przez wentylatory parowników w pomieszczeniach chłodniczych. Proste, nieskomplikowane i skuteczne działanie bezpośrednio w chłodniach, magazynach i dojrzewalniach, gdy muszą być one sterylne. Powietrze przepływa przez urządzenie sterylizujące, a wytwarzana dawka UV zapewnia bezpieczne oczyszczenie z niepożądanych bakterii, wirusów, drożdży i zarodników pleśni. Zapobiega się ich namnażaniu – współczynnik skuteczności wynosi 99,99 procent. Ruchoma przysłona chroni ludzi i artykuły spożywcze przed bezpośrednim napromieniowaniem. Montaż na ścianie lub pod sufitem jest niezwykle łatwy.

BUDOWA

Wysokiej jakości szlachetna stal nierdzewna i bardzo wysoka jakość powierzchni spełniają nawet najwyższe wymagania odnośnie higieny. Elektronika jest zabezpieczona przed wodą. Podobnie jak wszystkie urządzenia STERILSYSTEMS również urządzenie do sterylizacji powietrza PF512 wymaga wyjątkowo niewielkiego serwisowania. Wynosząca 16 000 godzin trwałość jest równoznaczna ze stałą dużą wydajnością sterylizacji. Promiennik można łatwo wymienić poprzez gniazdo wtykowe. Na życzenie promiennik UV dostarczamy wraz z osłoną antyodpryskową. A jeśli potrzebna jest neutralizacja zapachów, to model ten można wyposażyć w odpowiednie promienniki.

DANE TECHNICZNE

Typ PF512PN
Wymiary L977 x B95 x H145mm
Materiał obudowy stal szlachetna
Promiennik wysokowydajny promiennik UV
Częstotliwość wymiany promiennika 16 000 godzin
Kabel instalacyjny 1,5 m zlany z wtyczką
Napięcie 230 V ± 10 % 50..60 Hz
Moc 60 W
Masa 4,5 kg
Znak certyfikacji CE

PFW512SV

ZASTOSOWANIE

Te specjalne urządzenia zostały opracowane przez fi rmę STERILSYSTEMS z myślą o sterylizacji małych pomieszczeń, w których przebywają ludzie. Sterylizacja powietrza pomieszczeń w wielu obszarach zastosowania: artykuły spożywcze, produkcja, pakowanie i przetwórstwo, rozbiór, ale także krajalnie i laboratoria. Dzięki całkowitej osłonie pracownicy w żadnym stopniu nie są narażeni na promieniowanie urządzeń. Zastosowanie urządzeń nie wymaga zewnętrznego strumienia powietrza, ponieważ za skuteczną wymianę odpowiada wbudowany wentylator osiowy. Rezultat: sukcesywne oczyszczanie powietrza pomieszczeń z niepożądanych bakterii, wirusów, drożdży i zarodników pleśni o współczynniku skuteczności wynoszącym 99,99 procent.

BUDOWA

Wysokiej jakości szlachetna stal nierdzewna odporna na działanie kwasów i zasad i bardzo wysoka jakość powierzchni spełniają nawet najwyższe wymagania odnośnie higieny. Wyjątkowo cichobieżne wentylatory nie wywołują szumów powietrza i oczywiście również żadnych uciążliwych przeciągów dla pracowników. Elektroniczny układ sterujący jest zintegrowany z wodoszczelną obudową. Wynosząca 16 000 godzin trwałość jest równoznaczna ze stałą dużą wydajnością sterylizacji. Promiennik można łatwo wymienić poprzez gniazdo wtykowe – bez dodatkowych nakładów lub kosztów serwisowania. To dlatego urządzenia STERILSYSTEMS są takie ekonomiczne. A na życzenie wszystkie promienniki UV mogą zostać dostarczone wraz z osłoną antyrozpryskową. A jeśli potrzebna jest neutralizacja zapachów, to model ten można wyposażyć w odpowiednie promienniki.

DANE TECHNICZNE

Typ PFW512SV
Wymiary 1050 x 87 x 152 mm
Materiał obudowy stal szlachetna
Promiennik wysokowydajny promiennik UV
Częstotliwość wymiany promiennika 16 000 godzin
Kabel instalacyjny 1,5 m zlany z wtyczką
Napięcie 230 V ± 10 % 50..60 Hz
Wentylacja wentylator osiowy 80 m³/h
Wartość przyłączeniowa 60 W
Masa 5 kg
Znak certyfikacji CE

E2000S

ZASTOSOWANIE

Te specjalne urządzenia zostały opracowane przez firmę STERILSYSTEMS z myślą o sterylizacji pomieszczeń, w których przebywają ludzie. Sterylizacja powietrza pomieszczeń w wielu obszarach zastosowania: artykuły spożywcze, produkcja, pakowanie i przetwórstwo, rozbiór, ale także krajalnie i laboratoria. Dzięki całkowitej osłonie pracownicy w żadnym stopniu nie są narażeni na promieniowanie urządzeń. Zastosowanie urządzeń nie wymaga zewnętrznego strumienia powietrza, ponieważ za skuteczną wymianę odpowiada wbudowany wentylator osiowy. Rezultat: sukcesywne oczyszczanie powietrza pomieszczeń z niepożądanych bakterii, wirusów, drożdży i zarodników pleśni o współczynniku skuteczności wynoszącym 99,99 procent.

BUDOWA

Wysokiej jakości szlachetna stal nierdzewna odporna na działanie kwasów i zasad i bardzo wysoka jakość powierzchni spełniają nawet najwyższe wymagania odnośnie higieny. Wyjątkowo cichobieżne wentylatory nie wywołują szumów powietrza i oczywiście również żadnych uciążliwych przeciągów dla pracowników. Elektroniczny układ sterujący jest zintegrowany z wodoszczelną obudową. Wynosząca 16 000 godzin trwałość jest równoznaczna ze stałą dużą wydajnością sterylizacji. Promiennik można łatwo wymienić poprzez gniazdo wtykowe – bez dodatkowych nakładów lub kosztów serwisowania. To dlatego urządzenia STERILSYSTEMS są takie ekonomiczne. A na życzenie wszystkie promienniki UV mogą zostać dostarczone wraz z osłoną antyrozpryskową. A jeśli potrzebna jest neutralizacja zapachów, to model ten można wyposażyć w odpowiednie promienniki.

DANE TECHNICZNE

Typ E2000S
Wymiary 1200 x 252 x 325 mm
Materiał obudowy stal szlachetna odporna na działanie kwasów i zasad V4A
Promiennik wysokowydajny promiennik UV
Częstotliwość wymiany promiennika do 16 000 godzin
Napięcie 230 V ± 10 % 50..60 Hz
Wentylacja wentylator osiowy 400m³/h
Wartość przyłączeniowa 160 W
Kabel instalacyjny 1,5 m zlany z wtyczką
Masa 15,8 kg
Znak certyfi kacji CE

KLM

ZASTOSOWANIE

Moduł opracowany specjalnie z myślą o sterylizacji powietrza przepływającego przez centralne instalacje klimatyzacyjne i wentylacyjne. Bardzo często kolonizują je niepożądane drobnoustroje. Przedostają się one niepostrzeżenie z zewnątrz wraz ze świeżym powietrzem lub powietrzem obiegowym. Skutek: równomiernego rozprowadzania bakterii, wirusów, drożdży i zarodników pleśni po pomieszczeniach technologicznych i roboczych prawie nie można uniknąć i mogą się one w nich dalej namnażać. Może dochodzić do nieznacznego obniżenia jakości i terminu przydatności wytwarzanych produktów oraz oczywiście wpływać negatywnie na stan zdrowia pracowników.

Dzięki modułowi KLM STERILSYSTEMS posiada w swojej ofercie skuteczny „środek zaradczy”, który umieszcza się bezpośrednio w kanale lub centrali wentylacyjnej i który jest dostosowany do niezbędnej w danym przypadku ilości powietrza, przez co może on w pełni wykorzystać swoją skuteczność czyszczenia – dokładna skuteczność zabijania bakterii, wirusów, drożdży i zarodników pleśni wynosi 99,99 procent i zapobiega ich namnażaniu się. Indywidualna instalacja w istniejących już systemach jest niezmiernie łatwa.

BUDOWA

Wysokiej jakości szlachetna stal nierdzewna i bardzo wysoka jakość powierzchni spełniają nawet najwyższe wymagania. Zabezpieczone przed wilgocią promienniki UVC umieszczane są w obudowie w ten sposób, by nie wywoływać istotnego spadku ciśnienia. Gdy zainstalowany jest opcjonalny układ stałego monitorowania, zakłócenia są sygnalizowane przy pomocy wskaźników świetlnych lub poprzez styk sygnalizacyjny generowany jest sygnał. Dzięki bardzo długiej żywotności wykorzystanie modułów jest wysoce ekonomiczne, wymiana promiennika jest łatwa i możliwa bez dodatkowych kosztów serwisowania. Dla promiennika tego na życzenie dostarczamy również osłonę antyrozpryskową.

DANE TECHNICZNE

Typ KLM
Wymiary w zależności od strumienia objętości
Materiał obudowy stal szlachetna
Materiał obudowy promiennika stal szlachetna
Promiennik wysokowydajny promiennik UV zoptymalizowany pod kątem zastosowania w niskich temperaturach
Napięcie 230 V ± 10 % 50-60 Hz
Moc czynna do 300 000 m³/h

KL500/900

ZASTOSOWANIE

Moduł sterylizacji powietrza przeznaczony do oczyszczania powietrza przepływającego przez centralne instalacje klimatyzacyjne i wentylacyjne. Drobnoustroje zalegające w instalacjach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, a także doprowadzane z zewnątrz wraz ze świeżym powietrzem, są również rozprowadzane po pomieszczeniach technologicznych i roboczych. Konsekwencją jest obniżenie jakości i skrócenie terminu przydatności wytwarzanych produktów.

Aby eliminować wirusy, bakterie, drożdże i pleśnie w niezawodny sposób, moduły UVC KL dostosowuje się do występującej w danym przypadku ilości powietrza i umieszcza je w kanale wentylacyjnym.

BUDOWA

Obudowa i wnętrze urządzenia są w całości wykonane z nierdzewnej stali szlachetnej. Do przymocowania modułu służy dostarczana wraz z urządzeniem płyta montażowa, którą przykręca się śrubami do wentylacji w dnie. Moduł UV KL dostarczany jest w formie gotowej do instalacji jednostki montażowej z odpowiednimi promiennikami UV.

Zabezpieczone przed wilgocią moduły promienników UVC umieszczane są w obudowie bez wywoływania istotnego spadku ciśnienia. Opcjonalnie całą elektronikę funkcyjno-sterującą montuje się w skrzynce rozdzielczej na zewnątrz modułu. Dzięki temu, niezależnie od stanu pracy, zapewniony jest dostęp do modułu, umożliwiający przeprowadzenie czynności serwisowo-konserwacyjnych. Opcjonalnie promienniki mogą być wyposażone w układ stałego monitorowania. W przypadku wystąpienia zakłócenia jest ono sygnalizowane przy pomocy wskaźników świetlnych, a poprzez styk sygnalizacji błędów generowany jest sygnał.

Przy wymianie wysokowydajne promienniki STERILSYSTEMS łatwo się wyjmuje poprzez gniazdo wtykowe.

DANE TECHNICZNE

Typ KL500 | KL900
Wymiary 50 x 480 x H 960 mm
50 x 480 x H 560 mm
Materiał obudowy stal szlachetna
Materiał obudowy promiennika stal szlachetna
Promiennik wysokowydajny promiennik UVC niejonizujący zoptymalizowany pod kątem zastosowania w niskich temperaturach
Napięcie 230 V ± 10 % 50-60 Hz
Moc czynna W zależności od warunków otoczenia
Moc promiennika 40/80 W | 20 W
Wartość przyłączeniowa 80/160 W | 40 W

ZASTOSOWANIE

Wielokrotnie sprawdzone i niezmiernie ekonomiczne. Dzieki systemowi sześciokrotnej filtracji promieniowania UV usuwane sa z powietrza prawie wszystkie drobne pyly, alergeny, bakterie, wirusy, pyłki, pleśnie oraz substancje lotne i szkodliwe. Z tego, jakie znaczenie ma czyste powietrze, zdają sobie sprawe szczególnie alergicy, a wlaściciele hoteli i lokali gastronomicznych znają i cenią sobie wysoki współczynnik skuteczności i latwość stosowania. W biurach, poczekalniach, praktykach lekarskich i obiektach użytecznosci publicznej urządzenie pozytywnie wplywa na zdrowie i dobre samopoczucie ludzi. Coraz silniejsze stają się głosy nawołujace własnie do obniżenia poziomu wdychanego pyłu PM 2,5 i dymu papierosowego, ponieważ wiadomo już, ze istnieje związek pomiędzy nimi a poważnymi chorobami (np. krążenia sercowego).

 • Dym papierosowy
 • Alergeny
 • Bakterie
 • Wirusy
 • Pyłki
 • Pleśnie
 • Substancje lotne i szkodliwe

Wysoka skuteczność VC400 została wykazana i potwierdzona przez instytut naukowy.
OBSZARY ZASTOSOWANIA

 • Hotele, gastronomia, stołówki
 • Pomieszczenia biurowe, konferencyjne, prezentacyjne i seminaryjne
 • Kliniki, praktyki lekarskie, laboratoria, sanatoria, domy starości
 • Pomieszczenia sportowe, studia fitness, uzdrowiska, gabinety medycyny alternatywnej, kryte baseny
 • Obiekty użytecznosci publicznej, przedszkola, ratusze
 • Biblioteki, archiwa, wystawy sztuki, teatry
 • i wiele innych

BUDOWA

 • Przez caly czas czujnik mierzy jakoćc powietrza i dostosowuje moc wentylatora
 • Filtr wstepny/cząsteczek
 • Filtr HEPA substancji lotnych
 • Fotokataliza/systemy UV
 • Filtr węglowy
 • Ciagły rozklad pozostałości po substancjach szkodliwych dzięki systemom fotokatalizy i neutralizacji zapachów organicznych
 • Dezynfekcja powietrza światłem UV
 • Prosta obsługa przy pomocy klawiszy funkcyjnych na urządzeniu
 • Dobra mobilność dzięki kółkom
 • Zakres zastosowania do ok. 40 m2

DANE TECHNICZNE

Oznaczenie typu
VC400 VC1000
Moc
CE CE
Masa
12 kg 12 kg
Wymiary
S410 S485
D280 D290
W865 W1700
Napiecie 230 V ± 10 % 50-60 Hz

Poziom halasu

Duza predkosc
50 dB(A) 49 dB(A)
Srednia predkosc
48 dB(A) 46 dB(A)
Mala predkosc
36 dB(A) 39 dB(A)

Ilosc powietrza

Duza predkosc
400 m3/h 650 m3/h
Srednia predkosc
300 m3/h 300 m3/h
Mala predkosc
200 m3/h 200 m3/h

Filtracja pylu

Filtracja pylu 99%
Srednia predkosc 98%
Mala predkosc 98%